Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Sävsparv Emberiza schoeniclus

Ses talrikt i april samt i slutet av september till början av oktober.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.