Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Videsparv Emberiza rustica

Har blivit alltmer sällsynt på Gotska Sandön i takt med att arten minskar i Sverige. Videsparven ses numera inte längre årligen på Sandön. Bästa period är troligen första halvan av maj. Arten är även sedd i september.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.