Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Gulsparv Emberiza citrinella

Gulsparven häckar inte på Gotska Sandön. Den ses fåtaligt i maj och juni, talrikare i september och oktober.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.