Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Kornsparv Emberiza calandra.

Kornsparv

Bredsandsudde, i silltrutkolonin 23 maj 2005.

Foto: Måns Grundsten © 2005.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.