Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Gyllensparv Emberiza aureola

Två fynd:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.