Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Mindre hackspett Dryobates minor

Sällsynt och oregelbundet uppträdande.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.