Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Större hackspett Dendrocopus major.

Hackspettsmedja

Hackspettsmedja 18 juni 2003.

Foto: Börge Pettersson © 2003.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.