Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Större hackspett Dendrocopus major.

Större hackspett

Vecka 22 2007.

Foto: Markus Tallroth © 2007.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.