Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Större hackspett Dendrocopus major

Större hackspetten är en tämligen allmän häckfågel på Gotska Sandön.

Första fyndet:

Större hackspettHackspettsmedjaHackspettsmedja

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.