Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Hussvala Delichon urbicum

Ses allmänt på sträck i maj och juni, fåtaligt i augusti till oktober. Häckar vissa år på Sandön. Svalor söker sig ofta till den strand som för tillfället har lä för att födosöka. I flockarna finner man då vanligen ladusvala och hussvala, och mer sällsynt även backsvala.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.