Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Knölsvan Cygnus olor

Knölsvanar ses endast fåtaligt på Gotska Sandön under sommarhalvåret. Någon flock av icke-häckande fåglar kan passera i maj och juni, och sådana fåglar kan även stanna på ön ett tag.

Vintertid passerar knölsvanar i större mängd Gotska Sandön och sträcker då söderut i samband med kalluftsinbrott. Vissa vintrar blir försvagade knölsvanar kvar på ön och dör i stora antal. Dessa fågellik kantar sedan öns stränder under lång tid.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.