Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Sångsvan Cygnus cygnus

Arten ses mycket fåtaligt under sommarhalvåret. Sparsam på sträck höst, vinter och vår.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.