Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Blåmes Cyanistes caeruleus

Häckar årligen med ett fåtal par bland annat i Kapellänget och Stora idemoren. Ses på Sandön året runt och sträckrörelser har inte noterats.

Första fyndet:

Blåmes

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.