Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Höksångare Curruca nisoria

Höksångaren ses fåtaligt men regelbundet under sträckperioden på försommaren som har sin kulmen i början av juni. Endast ett fynd av ungfåglar i augusti.

Första fynden:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.