Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Ärtsångare Curruca curruca

Troligen årsviss och fåtalig häckfågel i lämpliga biotoper. Ännu i slutet av maj kan stora mängder ärtsångare ses rasta på Sandön vid ogynnsamt sträckväder. Ses fåtaligt och regelbundet även på höststräcket in i oktober.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.