Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Törnsångare Curruca communis

Ses ibland talrikt rastande på Sandön i maj och i juni, mer fåtaligt under höststräcket. Häckar antagligen mycket sparsamt och oregelbundet.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.