Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Ob. rödstrupig sångare/moltonisångare/rostsångare Curruca cantillans/subalpina/iberiae

Arten har nyligen delats upp i tre arter: Rödstrupig sångare, moltonisångare och rostsångare. Alla svenska fynd är under utredning av Raritetskommittén och det är ovisst om fynden på Sandön säkert kommer att kunna föras till endera arten.

Tre fynd:

Rödstrupig sångare

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.