Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Gök Cuculus canorus

Ses sparsamt och årligen på sträck vår och höst. Då och då ses gökar på Bredsandsudde sträcka ut mot nordväst över havet i dagsljus i slutet av maj och i början av juni. Gökar hörs ibland spela på Sandön. Någon bekräftad häckning finns dock ej.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.