Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Kornknarr Crex crex

Mycket sällsynt under sommarhalvåret. Upptäcks oftast rastande i marhalmen längs stränderna.

Första fynden:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.