Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Vaktel Coturnix coturnix

Rastar sällsynt i marhalmen längs stränderna på försommaren.

Första fynden:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.