Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Blåkråka Coracias garrulus

Alla fynd:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.