Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Råka Corvus frugilegus

Ses fåtaligt i april till början av juni samt på hösten. Ej observerad i januari till mars.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.