Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Korp Corvus corax

Häckar troligen årligen med minst ett par på Gotska Sandön. Arten var försvunnen från ön under en stor del av 1900-talet. Sedd årligen sedan början av 1990-talet.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.