Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Gråkråka Corvus corone cornix

Sparsam häckfågel sedan länge.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.