Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Ringduva Columba palumbus

Allmän på flyttning vår och höst. Enstaka spelande fåglar hörs ibland på Sandön. Häckning har dock aldrig konstaterats, även om det inte är otroligt. En flock om 1500 ex sågs vid Bredsandsudde den 7 oktober 2006 och är med råge den största flock som noterats på Sandön.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.