Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Skogsduva Columba oenas

Tämligen allmän på flyttning vår och höst. Enstaka kan bli kvar sent i maj. Arten häckar inte på Sandön.

Första fyndet:

Skogsduvor vid Bredsandsudde

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.