Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Tamduva Columba livia domestica

Omärkta tamduvor ses då och då under sommarhalvåret.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.