Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Stenknäck Coccothraustes coccothraustes

Ses regelbundet och ofta parvis i Kapellänget i maj och juni. Arten är även sedd senare under sommaren samt under hösten och vintern. Det är troligt att stenknäcken häckar på Gotska Sandön, även om det inte har påvisats någon gång.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.