Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Alfågel Clangula hyemalis

Vintertid allmän i Sandöns farvatten. Ses på sträck vår och höst. Ännu i slutet av maj kan stora flockar uppehålla sig inom knappt synhåll från Sandön. Ses mycket sällsynt även under högsommaren.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.