Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Ängshök Circus pygargus

Mycket sällsynt med cirka ett fynd per decennium det senaste halvseklet.

Första fynden:

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.