Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Stäpphök Circus macrourus

Stäpphök

Bredsandsudde 5 maj 2019.

Foto: Bertil Johansson © 2019.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.