Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Stäpphök Circus macrourus

Första fyndet:

StäpphökStäpphökStäpphök

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.