Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Blå kärrhök Circus cyaneus

Ses mycket fåtaligt på sträck i maj, september och oktober. Gotska Sandön erbjuder dåliga jaktmarker för denna sorkjägare, eftersom smågnagare och näbbmöss helt saknas på ön.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.