Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Brun kärrhök Circus aeruginosus

Ses fåtaligt på sträck vår och höst, något talrikare på våren. En exceptionellt hög sträcksumma är de 7 ex som sträckte förbi Bredsandsudde 21 maj 2004.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.