Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Strömstare Cinclus cinclus

Sällsynt under senhöst och vinter.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.