Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Vit stork Ciconia ciconia

Två fynd:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.