Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Skrattmås Chroicocephalus ridibundus

Skrattmås

1K skrattmås Bredsandsudde 9 augusti 2005.

Foto: Bertil Johansson © 2005

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.