Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Skrattmås Chroicocephalus ridibundus

Flockar på mellan 5 och 50 individer uppträder regelbundet under sommarhalvåret. På försommaren är det mest fråga om 2K-fåglar och dessa ses då och då sträcka söderut. På högsommaren och hösten ses gamla fåglar och årsungar som drar söderut. Ibland stannar de ett tag på Sandön.

Första fyndet:

Skrattmås

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.