Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Svarttärna Chlidonias niger.

Svarttärna

Bredsandsudde 23 maj 2008.

Fågeln rastade en stund och sträckte därefter vidare.

Foto: Krister Nordin © 2008.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.