Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Svarttärna Chlidonias niger.

Svarttärna

Bredsandsudde 10 juni 2007.

Fågeln rastade en stund och sträckte därefter vidare.

Foto: Mårten Norman © 2007.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.