Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Svarttärna Chlidonias niger

Sällsynt gäst i maj till augusti. Denna film togs av Per Åsberg vid Bredsandsudde 30 maj 2015.

Första fynden:

SvarttärnaSvarttärna

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.