Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Fjällpipare Charadrius morinellus

Fyra fynd:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.