Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Större strandpipare Charadrius hiaticula.

Större strandpipare

Stora Beckrevet, 6 juni 2004.

Foto: Johan Södercrantz © 2004.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.