Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Större strandpipare Charadrius hiaticula

Regelbunden häckfågel och förbisträckare. Antal häckande par torde uppgå till minst tio. Högsta antal som noterats på en och samma dag är 70 ex som rastade på Bredsandsudde 25 augusti 2009.

Första fyndet:

Större strandpipare

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.