Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Mindre strandpipare Charadrius dubius

Mindre strandpiparen häckade förr på Gotska Sandön, bland annat på burgen innanför Stora Beckrevet. Ses numera sparsamt under sträckperioderna.

Första fyndet:

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.