Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Trädkrypare Certhia familiaris

Regelbunden häckfågel i närheten av morerna. Ses allmänt under sträckperioderna vår och höst.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.