Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Tobisgrissla Cepphus grylle

Ses fåtaligt fiska och flyga förbi vid Sandöns stränder under sommaren. Även sedd vintertid.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.