Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Rosenfink Carpodacus erythrinus

Rosenfinken ses stundom talrikt under vårsträcket 15 maj till midsommar och fåtaligare under höststräcket i augusti. Utfärgade hannar ses tämligen sällan. Arten häckar såvitt känt inte på Gotska Sandön.

Första fyndet:

RosenfinkRosenfinkRosenfinkRosenfinkRosenfink

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.