Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Steglits Carduelis carduelis

Ses oregelbundet och fåtaligt på sträck vår och höst.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.