Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Nattskärra Caprimulgus europaeus

Nattskärra

Stora Beckrevet 19 maj 2012.

Foto: Måns Grundsten © 2012.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.